Adaptief en Situationeel leiderschap

Als leidinggevende wil je het best halen uit je medewerkers . Het is je missie om een context te creëren waarin mensen en goede initiatieven kunnen groeien. Je wilt je leiderschapsstijl kunnen aanpassen aan de persoon en situatie van dat moment. Jij wil daar zo succesvol mogelijk in te zijn. De context van je werk is complex en hierin is het soms moeilijk voor professionals om met de juiste motivatie pro-actief te blijven. Weerstand van mensen en de complexiteit van problemen belemmert het halen van de gewenste resultaten.

Je zoekt continu naar manieren om je eigen effectiviteit binnen je verschillende mandaten als leider, coach en beheerder te vergroten. Je wil je bekwamen in een radicaal andere manier om problemen op te lossen en mensen aansturen/coachen dan vanuit de mindset die je tot nu toe geleerd heeft.

Adaptief en Situationeel leidinggeven helpt jou en de medewerkers zich aan te passen aan de continu veranderende omgeving en goed om te gaan met terugkerende problemen en nieuwe uitdagingen.

Je wordt getraind in het Oplossingsgericht Denken en Werken, de leidende principes die de basis vormen van deze training, die het zelforganiserend vermogen van teams en individuen vergroot. Parallel hieraan leer je met je drie mandaten telkens aan te passen aan de situatie die zich op dat moment voordoet. Je krijgt inzicht in diverse leiderschapsstijlen en hoe deze op jouw eigen wijze te hanteren

In deze driedaagse training leer je dat er in elke situatie, hoe complex of moeilijk ook, altijd oplossingen zijn. Bovendien leer je individuen en teams beter coachen, motiveren en enthousiasmeren op basis van hun talenten en krachten. Je leert verschillende nieuwe wetenschappelijk onderbouwde technieken toe te passen in het leidinggeven, onder andere hoe effectief om te gaan met weerstand. Je ondersteunt de professional zijn eigen oplossingen te ontdekken en te realiseren in plaats van problemen en oorzaken te analyseren.

Na deze training kun je Adaptief en Oplossingsgericht leidinggeven toepassen in je eigen praktijk om resultaten te versnellen, anderen te enthousiasmeren en het zelforganiserend vermogen te vergroten. Meer resultaat en plezier met minder moeite!

Na de training heb je het Adaptief en situationeel leidinggeven met haar technieken en instrumenten je eigen gemaakt. Je kunt denken en werken vanuit het model. Je bent beter toegerust om mensen binnen en buiten de professionele omgeving effectief te leiding te geven en coachen.

Je kunt:

 

 • vanuit je leidinggevend mandaat mensen enthousiasmeren en motiveren.
 • zonder een analyse anderen helpen problemen om te zetten in realistische en realiseerbare uitdagingen, in lijn met de bedrijfsdoelstellingen.
 • je leiderschapsstijl aanpassen aan de situaties die zich aandienen.
 • weerstand als concept inzetten; als bouwsteen voor toekomstige successen.
 • het zelforganiserend vermogen van teams en individuen vergroten.
 • sturen op resultaat ipv input.
 • vanuit de drie mandaten (leider, beheerder, begeleider) je oplossingsgerichte communicatiestijl en werkwijze naadloos aan laten sluiten op de behoefte van de gesprekspartner.
 • beter en op de juiste momenten te controleren en los te laten
 • anderen verbinden aan een verandering.
 • effectief omgaan met de waan van de dag, Leer om de verantwoordelijkheid te laten waar én bij wie die hoort
 • meer resultaat en plezier met minder moeite leidinggeven.

 

Een ander effect zal zijn dat je minder werkdruk zult ervaren en dat medewerkers meer plezier ervaren in hun dagelijkse werkzaamheden en daarmee ook productiever zijn. Uit onderzoek blijkt dat bij organisaties die werken volgens dit model het ziekteverzuim omlaag gaat en het werkplezier vergroot.

Bij succesvolle afsluiting van deze training ontvang je een certificaat.

CONTACT INFO

M.H. Tromplaan 25

7513 AB Enschede

+316 55 76 69 56

contact@fortico.nl

VOLG ONS

© Fortico.nl. All Rights Reserved