Weerbaarheid en veerkracht

- zeer intensieve zorg -

Voor teams in de zorg die extra taken en verantwoordelijkheden hebben t.a.v. het creëren van veiligheid binnen een zorgcontext. Het betreft afdelingen waarbij - met terughoudendheid - dwang en drangmiddelen moeten worden toegepast.

In de 3 daagse training bieden we het 2 daagse programma en hebben daarin, gericht op teams, belangrijke thema’s toegevoegd. Heeft het team een specifiek specialisme of unieke uitdaging, dan besteden wij daar ook gerichte aandacht aan.

Voorbeelden van dergelijke afdelingen:

 • High Intensive Care units (Forensische) GGZ
 • Specialistische afdelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg en Ziekenhuizen.

Resultaat van de training

Na de training heb jij en je team competenties ontwikkeld t.a.v. de volgende thema’s:

 

Preventie & Risicotaxatie:

 • Je hebt je bekwaamt in het inzetten van preventieve interventies uit het safewards model.
 • Je weet risicovolle situaties te voorspellen, te taxeren en hierop te acteren.
 • Bij het 3 daagse programma gaan wij hierin een verdieping aan met de deelnemers.

 

Contact maken en contact hanteren tijdens een conflict of bij grensoverschrijdend gedrag:

 • Meebewegen, ombuigen en begrenzen van risicovol en grensoverschrijdend gedrag.
 • Ontlokken van oplossingsgericht gedrag.
 • Vergroten van eigen psychofysieke weerbaarheid en veerkracht.
 • Het verlenen van Fysieke Zorg Ondersteuning.
 • Veilige Collegiale Ondersteuning.
 • Bij het 3 daagse programma oefenen wij met een hoger stressniveau t.o.v. het 2 daagse programma.

 

Het creëren van een veiligheidsklimaat

 • Veiligheid creëer je samen: Je leert hoe je als individuele professional, maar ook als onderdeel van een team, een veilige werkplek te realiseren.
 • Je hebt ontdekt dat je met simpele aanpassingen de fysieke veiligheid van werklocaties kan vergroten.
 • Je leer hoe ook niet-professionals veilig ingezet kunnen worden.

 

Bij het 3 daagse programma kijken we ook naar de meer specialistische aanpassingen en interventies.

 

Opvang, nazorg & afwikkeling

Wat je te doen staat als er zich vervelende of ernstige situaties voordoen

Je leer hoe je, op methodische wijze, nuttige lessen kan trekken uit (bijna)incidenten.

Je leert wat je (juridische) rechten en plichten zijn.

 

Specifieke aanvullende thema’s voor het 3 daagse programma:

 • Fysiek Team Interventies
 • Contact maken en contact hanteren onder stress.
 • 1 op 1 begeleiding (zeer intensieve zorg).
 • Zorg in en rond een comfortroom, afgezonderde ruimte of extra beveiligde kamer.
 • Recht en regelgeving rond het toepassen van drang en dwang

CONTACT INFO

M.H. Tromplaan 25

7513 AB Enschede

+316 55 76 69 56

contact@fortico.nl

VOLG ONS

© Fortico.nl. All Rights Reserved