Weerbaarheid en Veerkracht

- zorg en welzijn)

Tijdens deze training staat het omgaan met lastig en grensoverschrijdend gedrag van patiënten, cliënten en klanten centraal. In 2 daagse training leer jij hoe jij, bij een dreigende of reeds geëscaleerde situatie effectief het contact aan kan gaan met de ander, en tegelijkertijd zorg kan dragen voor je eigen veiligheid en dat betrokkenen.

In de zorg en welzijnssector krijgen mensen regelmatig te maken met gezondheidsklachten en andere uitdagingen. Soms lijkt het allemaal teveel ineens en voelen betrokken zich overmand door emoties. In deze kwetsbare momenten liggen conflicten en gedragingen die grensoverschrijdend zijn op de loer. Als we emotioneel zijn, zijn we nu eenmaal niet meer zo goed in staat om helder na te denken en kan een verkeerde blik of ongelukkig gekozen woord al aanleiding zijn tot een hoogoplopend conflict.

Wij leren jou en je teamgenoten om scherp te zijn op potentiële risico’s, maar ook om kansen te zien en te benutten. Situaties die voor alle betrokkenen op een wenselijke wijze zijn opgepakt en opgelost dragen bij tot (zelf)vertrouwen en veiligheid.

Resultaat van de training

Na de training heb jij en je team competenties ontwikkeld t.a.v. de volgende thema’s:

 

Preventie & Risicotaxatie

 • Je hebt je bekwaamt in het inzetten van  preventieve interventies uit het Safewards Model.
 • Je weet risicovolle situaties te voorspellen, te taxeren en hierop te acteren.

 

Contact maken en contact hanteren tijdens een conflict of bij grensoverschrijdend gedrag

 • Meebewegen, ombuigen en begrenzen van risicovol en grensoverschrijdend gedrag.
 • Ontlokken van oplossingsgericht gedrag.
 • Vergroten van eigen psychofysieke weerbaarheid en veerkracht.
 • Het verlenen van Fysieke Zorg Ondersteuning
 • Veilige Collegiale Ondersteuning.

 

Het creëren van een veiligheidsklimaat

 • Veiligheid creëer je samen: Je leert hoe je als individuele professional, maar ook als onderdeel van een team, een veilige werkplek te realiseren.
 • Je leer hoe ook niet-professionals veilig ingezet kunnen worden.
 • Je hebt ontdekt dat je met simpele aanpassingen de fysieke veiligheid van werklocaties te vergroten.

 

Opvang, nazorg & afwikkeling

 • Je weet hoe te handelen als er zich vervelende of ernstige situaties hebben voorgedaan.
 • Je kunt methodisch incidenten evalueren en kunt de vertaalslag maken naar verbeteringen en preventie zodat zaken daadwerkelijk veranderen
 • Je weet wat je (juridische) rechten en plichten zijn

CONTACT INFO

M.H. Tromplaan 25

7513 AB Enschede

+316 55 76 69 56

contact@fortico.nl

VOLG ONS

© Fortico.nl. All Rights Reserved